توضیحات

اسرار پانداریا - پنجمین توسعه دهنده جهان وارکرفت

رهبران اتحاد و هورد : شاه واریان ورین

جهان وارکرفت : گرگ دل ۱۳ سپتامبر به بازار می‌آید.

وارکرفت : اورک‌ها و انسان‌ها

اخبار ۴.۲

پیش نمایش پچ ۴.۲ : پیوستگی عناصر

پیش نمایش پچ ۴.۱ - گیلد یاب

پینودهای روزانه
نوشته‌های پیشین
آرشیو موضوعی
پیوندها
دانلود کتاب‌ها

سه‌گانه نبرد پیشینیان  (۲۲۲۸ کیلوبایت)
ظهور هورد  (۴۹۳ کیلوبایت)
جریان تاریکی  (۷۲۰ کیلوبایت)
آخرین محافظ  (۳۲۶ کیلوبایت)
روز اژدها  ( ۴۹۳ کیلوبایت)
اریاب قبایل( ۲۶۰ کیلوبایت)
از خون و افتخار ( ۴۱۴ کیلوبایت)
سه‌گانه چشمه خورشید ( ( تورنت)
دوران نفرت( ۵۲۰ کیلوبایت)

لینک‌ها